Prejsť na navigáciu

Služby

Kanalizácie, odpady a strešné zvody

opravy kanalizácie
výmena kanalizácie
výmena kanalizačných stúpačiek
výmena hlavných kanalizačných prípojok
výmena kanal. šácht
výmena kanalizačných poklopov
montáže čistiacich kusov
montáž strešných zvodov
čistenie kanalizácie
monitoring potrubí
opravy a výkopové práce
kompletný servis kanalizácií

Kúrenárske práce

podlahové kúrenie
výmena ventilov na hlavných rozvodoch ÚK
výmena radiátorových ventilov
montáž termostat.ventilov
montáž spiatočkových ventilov
demontáže radiátorov a výmena

Plynoinštalácia

výmena ventilov
opravy plynoinštalácií
výmena rozvodu plynoinštalácií
zabezpečenie revíznych kontrol
následné odstránenie závad po kontrolách

Vodoinštalatérske práce

vyhľadávanie a posudzovanie závad pri rozvodoch teplej a studenej vody
výmena rozvodov teplej a studenej vody
výmena ventilov a armatúr
izolovanie potrubia
výmena a montáž vodomerov
montáž a demontáž sanitárneho zariadenia
výmena WC